კურსის კატეგორიები

კავკასიის ბიზნესის სკოლა 

საბაკალავრო პროგრამა 

I ეტაპი 
 INTE 1110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1 (რუსა მარკოზაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 INTE 1110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1(ლილი პეტრიაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 INTE 1110 Information Technologies 1 (L. Svanadze)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 INTE1110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1 (ნინო ლომიძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 INTE 1210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2 (ლილი პეტრიაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 INTE 1210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2 (ლალი კახიძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 INTE 1210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2 (მანანა თელია) ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 INTE 1110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1 (მანანა თელია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 INTE1210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2 (გ.ხოსიტაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 INTE 1110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1 (ლალი კახიძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 INTE1210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2 (რ. მარკოზაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2 (დ.ცარციძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 CIS 1110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1 (დ. ცარციძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CIS 1110 Information Technologies 1 (D.Tsartsidze, English)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CIS 1210- Information Technologies 2 (D.Tsartsidze)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CIS 1110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1 (ა. ჭანტურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
  CIS 1210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2 (ნინო თოფურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 INTE 1210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2 (ა. ჭანტურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა

II ეტაპი 
 INTE 2110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 3 (ლ. სვანაძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 INTE 2110 Information Technologies 3 (L. Svanadze)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 INTE 2210 Information Technologies 4 (L. Svanadze)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 INTE 2110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 3 (მანანა თელია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 INTE 2210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 4 (მ.თელია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 INTE 2110 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 3ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CSAC 2110 Information Technologies 3 (D.Tsartsidze)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CIS 2210-Informational Technologies 4 (D.Tsartsidze)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
  CIS 2110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 3 (ნინო თოფურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 INTE 2110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 3 (ა. ჭანტურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 INTE 2210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 4 (ა.ჭანტურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 მენეჯერული აღრიცხვამოკლე აღწერა
 MK 2210 მარკეტინგის საფუძვლებიამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა

III ეტაპი 
 STAT3210 მონაცემთა ანალიზი და ბიზნეს მოდელირება (ა.ჭანტურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 სტატისტიკის შესავალი კურსიამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 STAT3210 მონაცემთა ანალიზი და ბიზნესის მოდელირება (დიმა ბუცხრიკიძე)ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლაამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Business Communicationამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა

IV ეტაპი 
 MK 4111 სერვის-ორგანიზაციების მარკეტინგიმოკლე აღწერა

სამაგისტრო პროგრამა 
 Management Information Systemsამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 ბიზნესის კვლევის მეთოდებიამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Negotiationამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 Corporate Finance MBA 5411ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 მეწარმეობა - Entrepreneurshipმოკლე აღწერა

სასერტიფიკატო კურსები 
კავკასიის სამართლის სკოლა 

საბაკალავრო პროგრამა 

I ეტაპი 
 GED1120 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები (მ. დვალიშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 GED1120 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები (ნინო თოფურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 GED1120 საინფორმაციო ტექნოლოგიები (ა. ჭანტურია, 2018)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა

II ეტაპი 

III ეტაპი 

IV ეტაპი 

სამაგისტრო პროგრამა 

სასერტიფიკატო კურსები 
კავკასიის მედიის სკოლა 

საბაკალავრო პროგრამა 

I ეტაპი 
 საინფორმაციო ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება, ლაბორატორიული (G. Datukishvili)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 კომპიუტერული ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება- Tests (CSM; CTS)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა

II ეტაპი 

III ეტაპი 

IV ეტაპი 

სამაგისტრო პროგრამა 

სასერტიფიკატო კურსები 
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა 

საბაკალავრო პროგრამა 

I ეტაპი 
 CIS 1140 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები (GEO & ENG Groups) (G. Datukishvili)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CIS 1140 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები (ა.ჭანტურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CIS 1140 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები (ლ. სვანაძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CIS 1140- საოფისე კომპიუტერული პროგრამები (ნ. კახურაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 CIS1140 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები ნ. ლორთქიფანიძეამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CIS 1241 - მონაცემთა ანალიზი (ნ. კახურაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 CIS 1241 - Data Analysis (G. Datukishvili)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CTC1242 კომპიუტერის არქიტექტურა (ვანო ოთხოზორია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები - Testsამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 CTC 1242 კომპიუტერის არქიტექტურა (ვანო ოთხოზორია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 საოფისე კომპიუტერული პროგრამებიამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Web designამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

II ეტაპი 
 CTC2144 ქსელის მუშაობის პრინციპები 2017 (გ.ზედგინიძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CTC2143 ოპერაციული სისტემები (შალვა სვანიშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CTC Operating Systems (V. Otkhozoria) Fall 2017ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CTC2143 ოპერაციული სისტემები (ვანო ოთხოზორია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CTC2144 ქსელის მუშაობის პრინციპები 2017 (ვ.ოთხოზორია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CTC_2144_ქსელის მუშაობის პრინციპები (2014-2015)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CTC_2143_ოპერაციული სისტემები(2014-2015)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CTC 2242 ქსელის მუშაობის პრინციპებიმოკლე აღწერა
 CTC 2143 ოპერაციული სისტემები (ვ. ოთხოზორია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CSCT2142 კომპიუტერის არქიტექტურა (ვანო ოთხოზორია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CSCT 2141 პროგრამირების საფუძვლები (მ. თავართქილაძე) ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა

III ეტაპი 
 CTC3147 მარშრუტიზაციაამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CTC3146 ლოკალური ქსელების ტექნოლოგია (ვ. ოთხოზორია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CST1234 ქსელები (მ. თავართქილაძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

IV ეტაპი 
 .NET ტექნოლოგიები
 CTC_3248_ფართო არეალის ქსელი(WAN)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CSCT 3244 დაპროგრამების ენები I (მ. თავართქილაძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა

სამაგისტრო პროგრამა 
 ISM5241ოპერაციული სისტემები კორპორაციულ გარემოშიამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 Information Securityამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა

სასერტიფიკატო კურსები 
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა 

საბაკალავრო პროგრამა 

I ეტაპი 
  საინფორმაციო ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება (ლილი პეტრიაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 საინფორმაციო ტექნოლოგიები, I ნაწილი (რუსა მარკოზაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CIS1250 საინფორმაციო ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება II (ლ. პეტრიაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Information Technologiesამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CIS1150 საინფორმაციო ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება I ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CIS1150 საინფორმაციო ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება I (ნ.თოფურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CIS1250 საინფორმაციო ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება II (ა.ჭანტურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 DEC1050 დემოკრატია და მოქალაქეობა (ზვიად მიმინოშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 CIS1150 საინფორმაციო ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება I (ა.ჭანტურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 საინფორმაციო ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება II (ნ.თოფურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

II ეტაპი 
 CSG_საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2 (ლ. პეტრიაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

III ეტაპი 

IV ეტაპი 

სამაგისტრო პროგრამა 

სასერტიფიკატო კურსები 
კავკასიის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა 

საბაკალავრო პროგრამა 

I ეტაპი 
 CSC 1160-Information Technologies (T. Berozashvili)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CSC 1160 საინფორმაციო ტექნოლოგიები (თ ბეროზაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CSH საინფორმაციო ტექნოლოგიები (თ.შერმადინი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 CSC1160 საინფორმაციო ტექნოლოგიები (ნინო ლომიძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Information Technologies (D.Tsartsidze)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 საინფორმაციო ტექნოლიგიები (გიგა ხოსიტაშვილი) ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CSC1160 საინფორმაციო ტექნოლოგიები (რუსა მარკოზაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CSC1160 საინფორმაციო ტექნოლოგიები (ნ.თოფურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CSC1160 საინფორმაციო ტექნოლოგიები (ა.ჭანტურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CSC 1160 კომპიუტერული უნარები (ნინო ლორთქიფანიძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა

II ეტაპი 
 Germ 0003 გერმანული ენა A2/1ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა

III ეტაპი 

IV ეტაპი 

სამაგისტრო პროგრამა 

სასერტიფიკატო კურსები 
კავკასიის ტურიზმის სკოლა 

საბაკალავრო პროგრამა 

I ეტაპი 
 CIS 1170 - კომპიუტერული უნარები 1 (ნ. კახურაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 CIS 1270 - კომპიუტერული უნარები 2 (ნ. ლორთქიფანიძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CIS 1270 კომპიუტერული უნარები 2ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 CIS 1170 კომპიუტერული უნარები 1 (ნ. ლორთქიფანიძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CIS 1270 - კომპიუტერული უნარები 2 (ნ. კახურაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

II ეტაპი 

III ეტაპი 

IV ეტაპი 

სამაგისტრო პროგრამა 

სასერტიფიკატო კურსები 
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლა 
 CSC 1281- საინფორმაციო სისტემებიამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

საბაკალავრო პროგრამა 

I ეტაპი 
 საინფორმაციო სისტემები -1(ნ.თოფურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 CSC 1281 საინფორმაციო სისტემები - 1 (ა. ჭანტურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CSC 1281 საინფორმაციო სისტემები - 1 (GEO & ENG Groups) (G. Datukishvili)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CSC 1281- საინფორმაციო სისტემები - 1 (ნ. კახურაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 CSC 1282 - საინფორმაციო სისტემები 2 - 12:20 (N. Oskopeli)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 CSC 1282 - საინფორმაციო სისტემები 2 - 09:00 (N. Oskopeli)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 CSC 1281 საინფორმაციო სისტემები - 1 (ნ. ლორთქიფანიძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CSC 1282 - საინფორმაციო სისტემები 2 - (ნ. ლორთქიფანიძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CSC 1282- საინფორმაციო სისტემები 2(თამილა შერმადინი)მოკლე აღწერა
 CSC 1282 - საინფორმაციო სისტემები - 2(ქ. დათუკიშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 CSC 1282 - საინფორმაციო სისტემები - 2 (G. Datukishvili)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 საინფორმაციო სისტემები -1ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
სხვადასხვა 
 CTC2144 ქსელის მუშაობის პრინციპები 2017 (მ. ჯორბენაძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირებაამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
  CIS 2110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2 (ნინო თოფურია)
 კურსების, ლექტორების და ადმინისტრაციის შეფასებამოკლე აღწერა
 Moodle v. 1.9 ინსტრუქციებიმოკლე აღწერა
სტუდენტების საგამოცდო ფაილებისთვის 
 Course-CST_IT1_FINAL/MIDTERM_2018-AUTUMNამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CMS_IT1-IT2_FINAL/MIDTERM_2018_AUTUMNამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSG_IT1_MIDTERM/FINAL_2018-AUTUMN ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSM_IT1_MIDTERM/FINAL_2018-AUTUMNამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSL_IT1_FINAL/MIDTERM_2018_AUTUMNამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CTS-CSE_IT1_FINAL/MIDTERM_2018-AUTUMNამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSH_IT1_FINAL/MIDTERM_2018-AUTUMNამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSB_IT1/IT2_FINAL/MIDTERM_2018_AUTUMNამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSB_IT3/IT4_FINAL/MIDTERM_2018_AUTUMNამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CHS_IT1-IT2_FINAL_2018-SPRINGამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CTS_IT1-IT2_FINAL_2018-SPRINGამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CU_IT-MAKE-UP_2018-AUTUMNამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSB_II_IT4-FINAL_SPSS_2018_SPRINGამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSB_IT1-IT2-IT3_FINAL_2018-SPRINGამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSG_IT2_EXCEL_FINAL_2018-SPRINGამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSH_IT1_FINAL_2018-SPRINGამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSB_II_IT3-IT4_FINAL_2017-AUTUMNამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSB_IT2-IT1_FINAL_2017_AUTUMNამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CU_IT_2017-make-up-AUTUMNამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSG_IT2_FINAL_EXCEL_2017-SPRINGამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSBII_IT3_FINAL_EXCEL_2017-SPRINGამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSB_II_IT4-FINAL_SPSS/PROJECT_2017_SPRINGამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSB_IT2-IT1_FINAL_2017_SPRINGამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSL-CSH-CSGIT1-FINAL_IT_2017_SPRINGამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CU_IT_2017-make-upამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CU_IT_2018-SPRINGამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSH-MIDTERM_IT_2016_AUTUMN-PART 2ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSH-FINAL/MIDTERM_IT_2016_AUTUMN-PART 1ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSB_IT1_FINAL/MIDTERM_2016_AUTUMNამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSL-CSG-FINAL/MIDTERM_IT_2016_AUTUMNამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSB_II_IT3_FINAL/MIDTERM_EXCEL_2016-AUTUMNამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSB_IT2-IT1_MIDTERM/FINAL_2016_SPRING/Part1ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSB_IT2-IT1_MIDTERM/FINAL_2016_SPRING/Part2ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSG_IT2_MIDTERM/FINAL_EXCEL_2016-SPRINGამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CU_IT_2016-make-up-SPRINGამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSB_II_IT3_MIDTERM/FINAL_EXCEL_2016-SPRINGამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSB_II_IT4-MIDTERM_ACCESS_2016_SPRING/part2ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა
 Course-CSB_II_IT4-MIDTERM/FINAL_SPSS/PROJECT_2016_SPRINGამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა