კურსების, ლექტორების და ადმინისტრაციის შეფასება
(ლექტ. შეფასება)

აქ შეგიძლიათ იხილოთ ლიტერატურა თუ როგორ ხდება საგნების, ლექტორების და ადმინისტრაციის შეფასება სხავდასხვა უნივერსიტეტებში