კურსები 
საინფორმაციო სისტემები -1(ნ.თოფურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
CSC 1281 საინფორმაციო სისტემები - 1 (ა. ჭანტურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CSC 1281 საინფორმაციო სისტემები - 1 (GEO & ENG Groups) (G. Datukishvili)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CSC 1281- საინფორმაციო სისტემები - 1 (ნ. კახურაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
CSC 1282 - საინფორმაციო სისტემები 2 - 12:20 (N. Oskopeli)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
CSC 1282 - საინფორმაციო სისტემები 2 - 09:00 (N. Oskopeli)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
CSC 1281 საინფორმაციო სისტემები - 1 (ნ. ლორთქიფანიძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CSC 1282 - საინფორმაციო სისტემები 2 - (ნ. ლორთქიფანიძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CSC 1282- საინფორმაციო სისტემები 2(თამილა შერმადინი)ინფორმაცია
CSC 1282 - საინფორმაციო სისტემები - 2(ქ. დათუკიშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CSC 1282 - საინფორმაციო სისტემები - 2 (G. Datukishvili)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
საინფორმაციო სისტემები -1ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია