• საგანი შეასწავლის სტუდენტებს თუ როგორ უნდა გამოიყენონ კომპიუტერი, როგორც მონაცემთა ეფექტური ორგანიზების, ანალიზისა და კომუნიკაციის საშუალება. საგნის საშუალებით სტუდენტები შეისწავლიან სხვადასხვა საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებსა და ინტერნეტ რესურსების ეფექტურ გამოყენებას. საგანი მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: Email -ის აპლიკაციები, MS OFFICE 2016- ის პროგრამები: MS Word, MS Power Point მაღალ დონეზე.
  • საგანი შეასწავლის სტუდენტებს თუ როგორ უნდა გამოიყენონ კომპიუტერი, როგორც მონაცემთა ეფექტური ორგანიზების, ანალიზისა და კომუნიკაციის საშუალება. საგნის საშუალებით სტუდენტები შეისწავლიან სხვადასხვა საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებსა და ინტერნეტ რესურსების ეფექტურ გამოყენებას. საგანი მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: Email -ის აპლიკაციები, MS OFFICE 2016- ის პროგრამები: MS Word, MS Power Point მაღალ დონეზე.