• სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:
  • ქსელების ფუნდამენტალური პრინციპები ტექნოლოგიები და ტიპები;
  • ქსელში ჩართვის თავისებურებები
  • ქსელური მოწყობილობები და მათი კონფიგურირება
  • ქსელის ტოპოლოგია და არქიტექტურა.
  • OSI და TCP/IP მოდელები.
  • ლოგიკური და ფიზიკური დამისამართება
  • ქვექსელების შექმნა
  • უსაფრთხოებისა და გაუმართაობების აღმოფხვრის საშუალებები
 • სასწავლო კურსი სტუდენტებს საშუალებას აძლევს გაიღრმავონ  ცოდნა მონაცემთა  ბაზების ადმინისტრირებაში, მის მართვასა და მენეჯმენტში. კურსის ფარგლებში  მიღებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა გამოადგებათ როგორც დამწყებ  სპეციალისტებს, ასევე ამ დარგის პროფესიონალებს. 

 • აქ შეგიძლიათ იხილოთ ლიტერატურა თუ როგორ ხდება საგნების, ლექტორების და ადმინისტრაციის შეფასება სხავდასხვა უნივერსიტეტებში

 • ნებისმიერ პედაგოგს და სტუდენტს, რომელსაც სურს გაეცნოს თუ როგორ უნდა ისარგებლოს moodle ver. 1.9 სისტემით, შეეძლება აქ იპოვოს სახელმძღვანელოები და ინსტრუქციები