კურსები 
INTE 2110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 3 (ლ. სვანაძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
INTE 2110 Information Technologies 3 (L. Svanadze)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
INTE 2210 Information Technologies 4 (L. Svanadze)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
INTE 2110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 3 (მანანა თელია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
INTE 2210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 4 (მ.თელია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
INTE 2110 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 3ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CSAC 2110 Information Technologies 3 (D.Tsartsidze)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CIS 2210-Informational Technologies 4 (D.Tsartsidze)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CIS 2110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 3 (ნინო თოფურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
INTE 2110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 3 (ა. ჭანტურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
INTE 2210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 4 (ა.ჭანტურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
მენეჯერული აღრიცხვაინფორმაცია
MK 2210 მარკეტინგის საფუძვლებიამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია