• სასწავლო კურსის საშუალებით სტუდენტი შეისწავლის ქსელში ინფორმაციის გაცვლის მეთოდებს და ქსელში არსებულ სერვისებს, სტუდენტი შეისწავლის ინდუსტრიის სტანდარტ პროტოკოლების და სერვისების ყველაზე პოპულარულ და მნიშვნელოვანი ვერსიების მუშაობის პრინციპებს და მათ დაკონფიგურირებას

  • კურსი მიმოიხილავს:
    - კომპიუტერული ქსელების ლოგიკურ და ფიზიკურ ტოპოლოგიებს
    - ლოკალური ქსელების არქიტექტურას
    - თანამედროვე ლოკალური ქსელების კონცეფციასა და მისი მართვის ელემენტებს
    ლოკალური ქსელის პროექტირებისა და უსაფრთხოების საკითხებს