საინფორმაციო ტექნოლოგიები, I ნაწილი (რუსა მარკოზაშვილი)
(CSG-CIS1150)

 ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”


კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს შემდეგ თემებს:

  • ინფორმაცია, ინფორმაციის საზომი ერთეულები, კომპიუტერის მოწყობილობები,
  • ოპერაციული სისტემა,
  • საოფისე პროგრამები,
  • ინტერნეტ-ტექნოლოგიები,
დარგისთვის სპეციფიკური პროგრამები.

ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”