კურსები 
CTC2144 ქსელის მუშაობის პრინციპები 2017 (გ.ზედგინიძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CTC2143 ოპერაციული სისტემები (შალვა სვანიშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CTC Operating Systems (V. Otkhozoria) Fall 2017ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CTC2143 ოპერაციული სისტემები (ვანო ოთხოზორია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CTC2144 ქსელის მუშაობის პრინციპები 2017 (ვ.ოთხოზორია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CTC_2144_ქსელის მუშაობის პრინციპები (2014-2015)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CTC_2143_ოპერაციული სისტემები(2014-2015)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CTC 2242 ქსელის მუშაობის პრინციპებიინფორმაცია
CTC 2143 ოპერაციული სისტემები (ვ. ოთხოზორია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CSCT2142 კომპიუტერის არქიტექტურა (ვანო ოთხოზორია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CSCT 2141 პროგრამირების საფუძვლები (მ. თავართქილაძე) ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია