საინფორმაციო ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება (ლილი პეტრიაშვილი)
(lpetriashvili)

 ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”


კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს შემდეგ თემებს:

  • ოპერაციული სისტემა,
  • საოფისე პროგრამები,
  • ინტერნეტ-ტექნოლოგიები
დარგისთვის სპეციფიკური პროგრამები.

ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”