საოფისე კომპიუტერული პროგრამები
(CIS1140)

 ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

თანამედროვე გარემო გაჯერებულია ციფრული ტექნოლოგიებით და ამ ტექნოლოგიების ტექნიკური და პროგრამული განვითარება ხდება მზარდი სიჩქარით. კურსი უზრუნველყოფს გაძლიერებულ დონზე საოფისე პროგრამების შესწავლას. სტუდენტს სასწავლო კურსის შესწავლის შემდეგ სწრაფად და მოქნილად შეეძლება სწორედ ამ ტექნოლოგიებთან ინტეგრირება. კურსი ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და იმ უნარ ჩვევების გაუმჯობესებაზე რომელიც საგნის პრერეკვეზიტში გამომუშავდა, საგანში განხილული იქნება MS OFFICE-ის რთული დონე და სხვა ონლაინ აპლიკაციები. ასევე კურსის გავლისას მათ ექნებათ წარმოდგენა კომპიუტერის არქიტექტურაზე, ოპერაციულ სისტემაზე და ელექტრონულ ფოსტის გამოყენებაზე. 

sagnis kodia kodi


ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”