• კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
  ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს
  შემდეგ თემებს: 

  • ინფორმაცია, ინფორმაციის
   საზომი ერთეულები
   , კომპიუტერის მოწყობილობები,
  • ოპერაციული
   სისტემა,
  • საოფისე
   პროგრამები
   ,
  • ინტერნეტ-ტექნოლოგიები,
  დარგისთვის სპეციფიკური
  პროგრამები.


 • კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს შემდეგ თემებს:

  • ინფორმაცია, ინფორმაციის საზომი ერთეულები, კომპიუტერის მოწყობილობები,
  • ოპერაციული სისტემა,
  • საოფისე პროგრამები,
  • ინტერნეტ-ტექნოლოგიები,
  დარგისთვის სპეციფიკური პროგრამები.

 • კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს შემდეგ თემებს:

  • ინფორმაცია, ინფორმაციის საზომი ერთეულები,
  • ოპერაციული სისტემა,
  • ინტერნეტ-ტექნოლოგიები,
  • საოფისე პროგრამები,
  • დარგისთვის სპეციფიკური პროგრამები.