კურსები 
INTE 1110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1 (რუსა მარკოზაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
INTE 1110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1(ლილი პეტრიაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
INTE 1110 Information Technologies 1 (L. Svanadze)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
INTE1110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1 (ნინო ლომიძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
INTE 1210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2 (ლილი პეტრიაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
INTE 1210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2 (ლალი კახიძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
INTE 1210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2 (მანანა თელია) ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
INTE 1110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1 (მანანა თელია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
INTE1210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2 (გ.ხოსიტაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
INTE 1110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1 (ლალი კახიძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
INTE1210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2 (რ. მარკოზაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2 (დ.ცარციძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
CIS 1110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1 (დ. ცარციძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CIS 1110 Information Technologies 1 (D.Tsartsidze, English)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CIS 1210- Information Technologies 2 (D.Tsartsidze)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CIS 1110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1 (ა. ჭანტურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CIS 1210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2 (ნინო თოფურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
INTE 1210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2 (ა. ჭანტურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია