ბიზნესის კვლევის მეთოდები
(CSB-MGS5813)

 ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

კურსის მიზანია მსმენელს წარმოდგენა შეუქმნას კვლევის მეთოდებზე ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა დარგში და კვლევის ჩატარებისას პროგრამული საშუალებების გამოყენებაზე.

ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”