კურსები 
CIS 1140 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები (GEO & ENG Groups) (G. Datukishvili)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CIS 1140 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები (ა.ჭანტურია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CIS 1140 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები (ლ. სვანაძე)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CIS 1140- საოფისე კომპიუტერული პროგრამები (ნ. კახურაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
CIS1140 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები ნ. ლორთქიფანიძეამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CIS 1241 - მონაცემთა ანალიზი (ნ. კახურაშვილი)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
CIS 1241 - Data Analysis (G. Datukishvili)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
CTC1242 კომპიუტერის არქიტექტურა (ვანო ოთხოზორია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები - Testsამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
CTC 1242 კომპიუტერის არქიტექტურა (ვანო ოთხოზორია)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
საოფისე კომპიუტერული პროგრამებიამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”ინფორმაცია
Web designამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”